top of page
אבטחת מידע למשרדי עורכי דין

שירותי
CISO As A Service

אבטחת מידע למשרדי עורכי דין1

מה זה CISO As A Service

ליווי וייעוץ מקצועי בתחומי הגנת סייבר, אבטחת מידע והגנת הפרטיות ותקנותיה באופן שוטף. תכנית העבודה מבוססת על איוש תקן של CISO - מנהל אבטחת מידע והגנת סייבר אשר יפעל במתכונת של ימים קבועים על-ידי איש מקצוע מחברתנו שהינו בעל רקע והסמכה מתאימה ובנוסף ייהנה מקשת הגיבוי והליווי שיש לחברתנו להציע.

מסגרת ההצעה לשרות ניהול אבטחת מידע, סייבר והגנת הפרטיות המותאם אישית, מבוססת על תכנית CISO360, אשר הינה תכנית ניהול אבטחת מידע מתקדמת שפותחה בחברתנו, מבוססת מתודולוגיה מוכחת, ניסיון מקצועי, מותאמת ומוכוונת ובעלת יכולת הרחבה עפ"י דרישות ואילוצים מצד רגולציה, צרכים ותקציב.

cyberteam360
אבטחת מידע למשרדי עורכי דין

מה תפקידו של ה-CISO בחברה?

ליווי שוטף של יועץ אבטחת מידע, סייבר והגנת הפרטיות אשר יעבוד בתצורה של  CISO - הכוללת:

 • ניהול אבטחת המידע והגנת הסייבר בהתאם לדרישות חוזר ניהול סייבר בגופים מוסדיים ובהתאם לשינויים וחוזרים כפי שיופקו מעת לעת על-פי הרשויות הרלוונטיות.

 • ניהול אבטחת מידע והגנת סייבר - תפעול שבועי שוטף / עבודה והנחיה מול צוות אבטחת המידע / מערכות מידע / תשתיות בחברה.

 • אפיון תכנית מענה והכנה להתמודדות עם אירועי סייבר (Incident Response)

 • ניהול, הערכה וטיפול בסיכוני סייבר (Risk Management: Assessment, Analysis, Reporting)

 • עבודה מול תכנית ביקורת חיצונית ו/או פנימית ו/או ציות בארגון - ליווי סקרים טכניים / טכנולוגיים כפי שיידרש וסיוע בבניית תכנית לסגירת פערים ומתן חוות דעת מקצועית.

 • הכנה ועדכון מדיניות ונהלי אבטחת מידע וסייבר (ממשל תאגידי לאבטחת מידע וסייבר).

 • ליווי בנושאי פרטיות לאורך השנה באירועים של דלף מידע.

 • ניהול כלל היבטי הגנת הפרטיות בארגון.

 • יישום מודעות אבטחת מידע – ברמת הארגון, העובדים, ההנהלה ודירקטוריון

 • פיתוח תרבות ומודעות עובדים לאבטחת מידע וסייבר.

אבטחת מידע למשרדי עורכי דין1

למה לבחור CISO​ As A Service דווקא מ-CyberTeam360?

לחברת CyberTeam360 ניסיון ביישום דרישות אבטחת מידע, הגנת סייבר ותקנות הגנת הפרטיות והתקינה האירופאית GDPR עבור מספר ארגונים בארץ ובעולם ומעסיקה מספר מומחים בעלי הסמכות פרטיות בינלאומיות ו-GDPR:

 • חברתינו מוכרת בארץ ובעולם על-ידי מספר ארגונים בינלאומיים- ביניהם ISACA, IAPP INCD ורבים אחרים.

 • כל פרוייקטי אבט״מ במשרד התחבורה משנת 2015 ועד 2020 (לדוגמא הפרטת משרד הרישוי, פרויקט בעשרת מיליוני ש״ח), ביקורת Stock Exchange לחברה אמריקאית נסחרת, ליווי ויישום הסמכות מקצועיות בגופיםPCI, ISO27001  ואחרים, ביקורות פנים בגופים גדולים (לאומי, טבע, כלל ועוד) בהיקפים של מאות שעות, תכנון ויישום תכנית אבטחת מידע מקיפה בהיקפים של מאות  שעות במספר גופים בשנים 2014-2017.

 • אורן אלימלך – הינו חבר בוועדת המדע בכנסת שפרסמה את תקנות הגנת הפרטיות ועם ניסיון מקצועי בעבודה אל מול הרשות להגנת הפרטיות (לשעבר רמו״ט).

היתרונות שלנו

הלקוחות שלנו

libra logo
פסגות לוגו
אלקטרה לוגו
wesure logo
tarya logo
אטרה לוגו
sapiens logo
Uvision logo
dig logo
אבטחת מידע למשרדי עורכי דין

לפרטים נוספים

בנושא CISO As A Service, אנא מלא את פרטי הקשר שלך ונחזור אליך בהקדם

bottom of page