top of page
cyber pic

על החברה

CyberTeam360 חברת בוטיק אבטחת מידע והגנת סייבר המתמחה בייעוץ מקצועי וליווי ארגונים בנושאי אבטחת מידע וסייבר, הקטנת סיכונים תפעוליים, בניית תכנית הגנת סייבר מלאה, עבודה מול רגולטורים, דרישות חוק, הוראות מחייבות בארץ ובעולם, ביצוע מידע מסגרות אדרת קרי, עמידה לרשות סיכונים, בדיקות דירה ובליווי שוטף של פונקציית אבטחת הארגון כולל הטמעת מוצרי אבטחת מידע, באופן התומך בהשגת המטרות הרתרטגיות של הלקוח, בדגש על מתן שירות אישי ואמין.

בין לקוחות החברה גופים ביטחוניים, בנקאיים, ממשלתיים, פיננסיים הייטק וארגונים וחברות במשק בישראל ובעולם. אנו מספקים רמה גבוה מאד של אמינות, מהימנות וסודיות, בהיות עובדי החברה בעלי סיווג ביטחוני מתאים (לרמה 2) וזיכוי ביטחוני גבוה מאד בארגוני מערכת הביטחון, משטרת ישראל ומשרדי הממשלה.

אנו מביאים הבנה מעמיקה ומצוינות בתהליכי הגנה בסייבר ובקרות אבטחת מידע , המתבטאת ביכולת תכנון, הטמעה ובדיקה של סביבות בקרה, תשתיות ורכיבי התקשורת תוך שימת דגש על מציאת פתרונות אבטחה ישימים, ובעלויות המתאימות לתקציב ולדרישות הלקוח בהווה ומחשבה גמישה לצרכיו העתידיים.

bottom of page