top of page

הסכם שירות Incident Response חודשי

מאפשר להקטין את זמן התגובה וההשפעה על הארגון בעת אירוע סייבר

הצטרפו לעשרות לקוחות שכבר נרשמו להסכם שירות IR חודשי

במסגרת ההסכם ניתנים השירותים הבאים:

  • שירות וזמינות 24/7 בעת אירוע.

  • מיפוי ראשוני של מערכות הלקוחות, קווים עסקים, יישום של כלים והרחבת יכולות ניטור, בכדי להכיר את הארגון טרם האירוע ולספק יכולת תגובה והתאוששות מהירים עם יכולות חקירה נרחבים בזמן אירוע סייבר עתידי.

  • הגשת מסמך המלצות לחיזוק וטיוב אבטחת המידע בארגון.

  • התקנת כלי פורנזיקה על שרתי/ מחשבי הארגון

  • חבילת שעות שנתיות לניצול עבור שעות ראשונות של צוות תגובה טכנולוגי בעת אירוע או חשד לאירוע.

  • תעריפי שעה מופחתים בעת אירוע סייבר

bottom of page