top of page
download (2).png

 CyberTeam360 קצת עלינו

CyberTeam360 הינה חברת בוטיק אבטחת מידע והגנת סייבר המתמחה בייעוץ מקצועי וליווי ארגונים בנושאי אבטחת מידע וסייבר, הקטנת סיכונים תפעוליים, בניית תכנית הגנת סייבר מלאה, עבודה מול רגולטורים, דרישות חוק, הוראות מחייבות בארץ ובעולם, יישום מסגרות אבטחת מידע, עמידה בדרישות תקינה לרבות ביצוע סקרי סיכונים, בדיקות חדירה ובליווי שוטף של פונקציית אבטחת המידע בארגון כולל הטמעת מוצרי אבטחת מידע, באופן התומך בהשגת המטרות האסטרטגיות של הלקוח, בדגש על מתן שירות אישי ואמין. 

 • יישום מלא ו/או חלקי של מנהלי אבטחת-מידע והגנת סייבר – 360 CISO ומנהלי הגנת הפרטיות ומאגרי מידע – .DPO

 • בחינת מוכנות הארגון ו/או המערכות מפני איומי סייבר, ואירועי אבטחת מידע.

 • ביצוע הערכת אפקטיביות, יעילות ( (Efficacyואמיתות הדיווח של ארגונים על מימוש ויישום תכנית הגנת הסייבר המיושמת – Due Diligence & Due Care.

 • בחינת פערי אבטחת מידע בתחומי תקנות הגנת הפרטיות, תקינה אירופאית GDPR, דרישות אמריקאיות ופדרליות HIPPA, MA201.C17 (חברתנו בעלת ניסיון נרחב בפרטיות בישראל ובעולם והסמכות בתחומי ניהול הגנת הפרטיות וה-GDPR).

 • פיתוח, ניהול ויישום מדיניות אבטחה מוגדרת כולל הטמעה בשטח והורדת הנהלים לדרג התפעול במערכות מבוזרות ומרובות אתרים.

 • בחינת ארגונים והתאמתם לתקני אבטחת המידע כגון ISO27001, 27032,PCI-DSS, NIST, WLA-SCS,, תקנות בנק ישראל, המפקח על הביטוח, חוק המחשבים, חוק מאגרי המידע, חוק הגנת הפרטיות, משרד האוצר, COBIT, ניהול סיכונים, המשכיות עסקית ותקנים אחרים.

 • תכנון ארכיטקטורה כולל של מערכות אבטחת מידע, תקשורת וסייבר

 • ביצוע סקרים ארגוניים ו-Penetration Test Vulnerability Assessments למערכות ורשתות מקומיות ורחבות

 • הכנת נהלים ברמה גבוהה לאורך כלל הרבדים הארגוניים הנדרשים (אסטרטגיה, מסגרת, תכנית, נהלים, הוראות עבודה), החלתם וליווי הטמעתם בארגון

 • הכנת תרחישי גיבוי והתאוששות מאסון מכל היבטיו לרבות, תרגול ארגונים במצבי חירום, בדיקות תקופתיות והכנת תרחישים למעבר ממצב חירום לרגיעה ולהיפך

 • מבחני חדירה וסקרים תשתיתיים ואפליקטיביים

 • בדיקות תקופתיות של אבטחת המידע – הצגת דו"ח בפני ההנהלה

 • ייעוץ ארכיטקטוני אבטחת מידע אפליקציה ותשתיות

 • ייעוץ וליווי ל- SIEM/SOC לצרכי ניטור ובקרה כולל בניית תכניות לניהול והתמודדות עם אירועי סייבר – Incident Response

 • ביצוע חקירות אבטחת מידע וסייבר ברמה פורנזית ומשפטית

 • ביצוע הדרכות ומצגות לדרגי הנהלה, אנשי אבטחת-מידע, תשתיות ופיתוח עובדי חברה רגילים בכל הנושאים לעיל.

השירותים שלנו

מדוע לבחור בנו

לחברת CyberTeam360 ניסיון ביישום דרישות אבטחת מידע, הגנת סייבר ותקנות הגנת הפרטיות והתקינה האירופאית GDPR עבור מספר ארגונים בארץ ובעולם ומעסיקה מספר מומחים בעלי הסמכות פרטיות בינלאומיות ו-GDPR:

 • חברתינו מוכרת בארץ ובעולם על-ידי מספר ארגונים בינלאומיים- ביניהם ISACA, IAPP INCD ורבים אחרים.

 • כל פרוייקטי אבט״מ במשרד התחבורה משנת 2015 ועד 2020 (לדוגמא הפרטת משרד הרישוי, פרויקט בעשרת מיליוני ש״ח), ביקורת Stock Exchange לחברה אמריקאית נסחרת, ליווי ויישום הסמכות מקצועיות בגופיםPCI, ISO27001  ואחרים, ביקורות פנים בגופים גדולים (לאומי, טבע, כלל ועוד) בהיקפים של מאות שעות, תכנון ויישום תכנית אבטחת מידע מקיפה בהיקפים של מאות  שעות במספר גופים בשנים 2014-2017.

 • אורן אלימלך – הינו חבר בוועדת המדע בכנסת שפרסמה את תקנות הגנת הפרטיות ועם ניסיון מקצועי בעבודה אל מול הרשות להגנת הפרטיות (לשעבר רמו״ט).

bottom of page