top of page

תרגיל סייבר / הנהלה - למי זה טוב? והאם הוא באמת מועיל לארגון?

Updated: May 2, 2023

תרגיל סייבר הוא אבן דרך חשובה להנהלות המעוניינות לצמצם את סיכוני הסייבר ולחזק את מוכנות הארגון להתמודדות עם משבר. התרגול מאפשר לכלל חברי ההנהלה וגם לצוות האבטחה לבדוק ולשפר את המוכנות לאירוע סייבר ולזהות פערים, תקלות וחולשות בכל התחומים בארגון, ולא רק הטכנולוגיים.

תרגיל הנהלה / תרגיל סייבר הוא בעיקרו אתגר ניהולי המשלב בתוכו גם את הטכנולוגיה. אנו רואים עלייה ברמת ההבנה של הנהלות ארגונים בצורך וביעילות של תרגילי הנהלה.

למרות החשיבות הרבה של תרגיל סייבר, יש עדיין ארגונים רבים אשר אינם מבצעים תרגילי הנהלה בצורה נכונה ורצינית.

כשהוא מבוצע בצורה נכונה, תרגיל סייבר מאפשר לארגון להתמודד בצורה יעילה יותר עם מקרה אמת, עם משבר, להתגבר בזמן קצר יותר ויעיל יותר על משבר בהמשכיות העסקית של הארגון, לנהל נכון יותר את תהליך היציאה מהמשבר הכולל ניהול משבר במוניטין, ניהול תקשורת פנימית וחיצונית, התמודדות עם הרגולציה והחוק, חבות חוזית ומשפטית, שירות לקוחות, כח אדם, מערכות טכנולוגיות ועוד.


תרגיל סייבר

אירוע כזה יכול לכלול בתוכו הצפנה של מערכות ודלף מידע רגיש אשר מביא את הארגון למצב בו תפקוד בשעת משבר תחת לחץ ממושך הינו קריטי להמשך השרידות.

הכנת הארגון לאירוע סייבר הוא תהליך מורכב אשר דורש השקעה רבה מצד הארגון, אך הוא חיוני להגנת הפרטיות, המידע והשירותים שהארגון מספק.

תרגיל סייבר יכול לסייע לארגון להבין את נקודות החולשה שלו ולהתאים את הגישה לאבטחת מידע. בנוסף, תרגיל סייבר מאפשר לצוות האבטחה ללמוד מתקלות שקרו בעבר ולהתמודד עם נקודות החולשה המתגלות במהלך התרגול.

כדי לבצע תרגיל סייבר בצורה יעילה, יש ללמוד מראש את הארגון, להבין את התהליך העסקי והשילוב הטכנולוגי, להכין מראש תוכנית פעולה מפורטת ולסקור את כל האפשרויות הזמינות לאירוע סייבר. תוכנית זו צריכה לכלול את כל החלקים המעורבים בתהליך, לרבות את הגדרת הצוותים האחראים על התרגיל, את המטרות והסקופ של התרגיל, את התקציב הדרוש וכן את חברי ההנהלה המתורגלים והצוותים אשר יתמודדו עם איומי הסייבר בזמן אמת.תרגיל הנהלה


השתתפות בתרגיל סייבר מסייעת להבנת המכלול של התנהלות במשבר ארגוני, משפרת את המוכנות ויכולת התגובה לאירוע, מקצרת את זמן התגובה ומסייעת ליכולת של הארגון לשרוד את המשבר.

תרגיל הנהלה יכול להיות ברמות קושי שונות, ויש להתאים אותו לרמת מוכנות הארגון, ליכולת של הארגון להכיל משבר, ולנסיון של הארגון בהתמודדות מול משברים.

אנו ב CyberTeam360 מובילים תרגילי הנהלה המשלבים את כלל הצוות הניהולי הבכיר ובנוסף את הצוות הטכנולוגי ואבטחת המידע. אנו יודעים לחבר את התרגיל למציאות של הארגון, לדייק אותו כדי שיהיה רלוונטי, משמעותי ואפקטיבי.

אנו גאים להיות בשורה הראשונה של מובילי תרגילי הנהלה בארץ.


לפרטים נוספים אודות תרגילי הנהלה / סייבר אתם יכולים למצוא


276 views0 comments

Comments


bottom of page