top of page
אבטחת מידע למשרדי עורכי דין

בדיקת שרשרת
אספקה ארגונית

אבטחת מידע למשרדי עורכי דין1

למה זה חשוב

כיום, מספר רב של תהליכים עסקיים מבוצעים על ידי ספקים חיצוניים, בין אם באמצעות גישה למידע או אף באמצעות גישה ישירה למערכות.

חובה על ארגון העושה שימוש בספקים חיצוניים לבדוק באיזה אופן המידע המאוחסן מאובטח למשל או למי יש גישה לאותו מידע ועוד שאלות רבות מסוג זה אשר יעזרו לנו להבין את רמת הבשלות של הספק בנושא אבטחת מידע.

ניהול הסיכונים בשרשרת האספקה מהווה חלק מהותי מניהול הסיכונים הכולל של החברה.

 חשוב לציין, מלבד החובה להגן על המידע הארגוני, הדרישה להבטחה היא גם חובה רגולטורית (ראה: סעיף 15 תקנות הגנת הפרטיות) ולעיתיך אף דרישה מגזרית: משרדי ממשלה (תקשורת, תחבורה, בריאות, הגנת הסביבה ואחרים)

נושא תאימות שרשרת האספקה זוהה על ידי מערך הסייבר הלאומי כנושא קריטי לחוסן המשק, נשוא זה דורש טיפול מקיף על ידי העלאת רמת אבטחת המידע בקרב ספקים וקבלני משנה בארגונים בכלל, ובפרט בקרב ספקים מהותיים.(ספק מהותי הינו ספק שפגיעה או חדירה למערכותיו יכולה להשבית, להפריע או לגרום נזק לארגון,  אם באופן ישיר, באמצעות ניצול חדירה לספק כנקודת הכניסה של התוקף לארגון, ואם על ידי פגיעה במערכות של הספק, אשר יובילו לפגיעה בפעילות השוטפת או הפרעה לשירות שהוא מספק לארגון).

ספקים רבים לא מודעים בצורה מספקת לנושא אבטחת המידע באופן כללי, וכן על ההשפעות הפוטציאליות שלהם על ארגונים אחרים הנעזרים בשירותיהם, ובכך מהווים סיכון ללקוחותיהם.

שרשרת האספקה של הארגון עלולה להיות החוליה החלשה בשרשרת אבטחת המידע של הארגון, כך לדוגמא,

על אף ניהול קפדני של בקרות אבטחת מידע בחברה מסוימת, ומאידך , העדר טיפול וניהול הסיכון בשרשרת האספקה, עשוי להוביל לפריצה שמקורה בשרשרת האספקה, כאמור.

השירות שלנו

השירות שלנו

04 / עמידת בתקנות
03 / ביקורת ומעקב
02 / בדיקה מהירה
01 / תהליך פשוט וממוחשב           

ציות לתקנות כמו GDPR, CCPA ו-NYDFS

מעקב רציף אחר שינויים באבטחת הספקים על ידי מעקב דרך מערכת ממוחשבת 

תוכל להבין את רמת האבטחה של הספק מולו אתה עובד ולקבל החלטה מהירה האם לאשר את הספק לעבודה מולך.

תהליך מקצועי לספקים, הכולל - הגדרה, בדיקה ומשוב. על גבי מערכת ממוחשבת ללא צורך במילוי סקרים ידניים.

supply-chain
supply-chain- cyberteam360
היתרונות שלנו

היתרונות שלנו

icon
ניהול תהליך הסקרים והממצאים בכלי אחד

כל תהליך ביצוע הסקרים מתבצע במקום אחד בשקיפות מלאה מול הלקוח, הלקוח יכול להיכנס למערכת בכל שלב ולראות כיצד מתקדם התהליך, לעקוב אחר הממצאים שעלו מתוך הסקרים, ומעקב שוטף אחר תיקון הממצאים.

icon
מגוון רחב סקרי סיכונים ושאלונים

יש לנו מגוון רחב של שאלונים המתאימים לכל סוגי הספקים, כמו כן יש באפשרותנו להתאים את השאלונים פר ספק על פי הערכת הסיכון שלו

icon
מיפוי והערכת סיכונים של הספקים

כשלב ראשוני בכל התהליך אנחנו יודעים למפות את כלל הספקים בחברה ולתת להם הערכת סיכונים לפי מגוון קטגוריות 

אבטחת מידע למשרדי עורכי דין (1)

הלקוחות שלנו

בזק לוגו
בנק הבינלאומי לוגו
נתיבי ישראל לוגו
אבטחת מידע למשרדי עורכי דין

לפרטים נוספים

בנושא בדיקות שרשרת אספקה ארגונית, אנא מלא את פרטי הקשר שלך ונחזור אליך בהקדם

bottom of page